เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเป็นคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกคัดเลือกหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้
นายนพพร นาพันธุ็เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกคัดเลือกหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ณ บ้านแสงสว่าง  ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                   นายนพพร นาพันธุ์เริบ นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

9 มิถุนายน 64 10:34:44