เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน

 

วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย
กรมการปกครองและปศุสัตว์อำเภอเขาสวนกวาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคลัมปี สกิน จากเชื้อไวรัสที่พบในโค กระบือ ในพื้นที่ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


                                                    นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว 

9 มิถุนายน 64 10:16:18