เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจรับครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องผสมปุ๋ย)โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Servi

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักชาพืช
พร้อมทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และนางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอ
เขาสวนกวาง พร้อมนางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจรับ
ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องผสมปุ๋ย) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน
(One Stop Service) ณ ที่ทำการศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


                                                                      นางวิยะดา  นารี  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

4 มิถุนายน 64 09:37:40