เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ รอบๆบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์
รอบๆบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

 

 


 

 


 

                                                       นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

4 มิถุนายน 64 09:22:41