เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ครั้งที่ 8/2564)

 

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ครั้งที่ 8/2564)
เพื่อชี้แจงแนวทางข้อสั่งการของผู้บริหาร และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการแผนปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานโครงการ โดยนำระบบการจัดประชุมวีดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตด้วยแอปพลิเคชั่น ZOOM (ZOOM Application) มาใช้ใในการประชุม
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 

                                                      นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

28 พฤษภาคม 64 15:08:27