เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยนายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรม
โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดงาน
ณ ที่สาธารณประโยชน์หนองผือ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                              นายนพพร นาพันธุ์เริบ นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 


 

25 พฤษภาคม 64 15:59:23