เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลบูรณาการแผนชุมชน ระดับอำเภอ

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลบูรณาการแผนชุมชน
ระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหา
ประชาชนเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
ณ ศาลาประชาคมบ้านแสงสว่าง หมู่ 4 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                                                              นายนพพร นาพันธุ์เริบ นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

21 พฤษภาคม 64 14:06:07