เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยนางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและร่วมประชุม
เพื่อพิจารณาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom meeting ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 
 


 


 


                                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

21 พฤษภาคม 64 10:15:20