เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลบูรณาการแผนชุมชนระดับอำเภอ

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลบูรณาการแผนชุมชน
ระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหา
ประชาชนเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                            นางวิยะดา  นารี  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ/ข่าว
 

 

21 พฤษภาคม 64 10:03:42