เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างดิน ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Serv

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมกับสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตำบลคำม่วง ลงพื้นที่ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างดิน
ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
ในพื้นที่ หมู่ 2 และ หมู่ 4 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 

 


 


 


 

                                                                      นางวิยะดา  นารี  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

18 พฤษภาคม 64 15:50:15