เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ ระดับอำเภอ

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยนางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและ
นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน
ประชาสัมพันธ์ ระดับอำเภอผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom meeting
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว


 

17 พฤษภาคม 64 15:45:57