เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 ตำบล
1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร นางสายพิน โรจนอาจ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น       

 


 


 


                                                                    นางสาววรารัตน์ สุดชา  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว  

13 พฤษภาคม 64 16:25:17