เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

 

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยอำเภอเขาสวนกวาง ที่เข้าร่วมโครงการ

ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีนางชลพรรษ รักชาติ
นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในการประชุม 
ณ ห้องประชุมร้อยเอก พนม พรหมพูล ชั้น 2
ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                       นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

 

12 พฤษภาคม 64 15:52:13