เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เพื่อหารือข้อราชการตามระเบียบวาระที่ประชุมเกษตรอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ
อำเภอเขาสวนกวางประจำเดือนเมษายน 2564 และวางแผนการปฏิบัติราชการ
ประจำสัปดาห์ของเจ้าหน้าที่  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

 


 

                                                    นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

5 พฤษภาคม 64 16:06:44