เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดฝึกอบรม ให้ความรู้เกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2564 นางอมรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จัดฝึกอบรม
ให้ความรู้เกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก 
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้
และมีวิทยากรจากหลายหน่วยงานมาให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล
1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 

 


 


 


 


                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

23 เมษายน 64 15:57:46