เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือน เมษายน 2564

 

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นางอมรรัตน์  กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำสัปดาห์ เดือน เมษายน 2564 เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงาน
ตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 

                                                       นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

21 เมษายน 64 10:54:48