เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักบ้านดงเรือง

 

วันที่ 16 เมษายน 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักบ้านดงเรือง หมู่ 1 ตำบลคำม่วง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 


 

                                                                         นางวิยะดา นารี  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

19 เมษายน 64 09:40:53