เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกันพัฒนากิจกรรม 5 ส. บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวางและเจ้าหน้าที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ร่วมกันพัฒนากิจกรรม 5 ส. บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จัหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 

                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว 

16 เมษายน 64 09:38:23