เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่จังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่จังหวัดขอนแก่น
ครั้งทุี่2/2564 ณ. ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 

                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

8 เมษายน 64 14:53:30