เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมทบทวน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

 

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางอมรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วย นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมทบทวน
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่อ้อย)
ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่อ้อย หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 

 


 


 



                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

8 เมษายน 64 14:43:33