เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2564

 

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

2 เมษายน 64 15:56:24