เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน มีนาคม 2564

 

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ร้อยเอก
พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 

                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

2 เมษายน 64 10:16:04