เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้
นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ตลาดชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก
นายสมศักดิ์ จังตะกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ 
ณ ตลาดเทศบาลชุมชนเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                        นางวิยะดา นาีรี  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

 

2 เมษายน 64 09:57:00