เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

 

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและธุรการ เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 

 


 


 


 

                                                                    นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

31 มีนาคม 64 10:03:39