เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 1/2564

 

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 1/2564
โดยมีนางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องร้อยเอก พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                       นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

24 มีนาคม 64 10:26:11