เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร เรื่องการเลี้ยงจี้งหรีด

 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
เป็นวิทยากรร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเขาสวนกวาง อบรมเกษตรกร เรื่องการเลี้ยงจี้งหรีด
ณ  บ้านโนนราศรี หมู่ 12 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                                          นางวิยะดา นารี  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

22 มีนาคม 64 10:39:46