เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมนิเทศงานสาย 3 เพื่อออกประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย
นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมนิเทศงานสาย 3
เพื่อออกประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                             นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                  นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

22 มีนาคม 64 10:28:19