เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564

 

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร โดยมีนายงชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้มีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนร่วมด้วย
มีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 100 ราย  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เครือข่าย (มันสำปะหลัง) บ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


                                                        
นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 


 

22 มีนาคม 64 10:11:59