เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมโครงการ "รวมพลังสตรีเขาสวนกวาง นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น คอนกะต่า มาปลูกผัก"

 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยนางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมโครงการ "รวมพลังสตรีเขาสวนกวาง นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น คอนกะต่า มาปลูกผัก"
โดยมีนางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
ณ ศูนย์เรียนรู้พัฒนาที่ยั่งยืนชุมชนห้วยยาง หมู่ 5 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


 


                                                            นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 


 

 

15 มีนาคม 64 09:48:08