เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2

 

 วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่
ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 จำนวน 20 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(เครือข่าย)  บ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมือง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น     

 


 


 


                                                                         นางสาววรารัตน์ สุดชา นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                     นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว            

11 มีนาคม 64 10:21:59