เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนมีนาคม 2564

 

วันที่ 8  มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 
ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนมีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 
เพื่อติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายและมอบหมายงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 

 


                                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

9 มีนาคม 64 14:31:34