เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด

 

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเกษตรกร
ผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ณ บ้านห้วยบาก หมู่ 6 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                      นางวิยะดา นารี นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

9 มีนาคม 64 14:20:43