เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและเพิ่มปนะสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพผลิตภันฑ์สินค้าเกษตร

 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและเพิ่มปนะสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภันฑ์สินค้าเกษตร ครั้งที่ 3 จำนวนเกษตรกร 20 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                    นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

5 มีนาคม 64 10:10:47