เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมพิธีเปิดงาน Kick off งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)
ปี 2564 โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยตำบลสระแก้ว (ศพก.เครือข่าย) หมู่ 1 ตำบลสระแก้ว
อำเภอเปลือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                             นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

5 มีนาคม 64 09:54:25