เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับพื้นที่ ปี 2564 รุ่นที่ 1

 

 วันที่ 3 มีนาคม 2564  นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับพื้นที่ ปี 2564 รุ่นที่ 1
หลักสูตรการขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สู่การพัฒนาธุรกิจบริการ
ดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชา ออคิด ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                                            นางวิยะดา นารี นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

3 มีนาคม 64 15:50:52