เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับนางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางชลพรรษ ดีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง
เกษตรอำเภอชนบท เกษตรอำเภอบ้านไผ่ เกษตรอำเภอแวงน้อย เกษตรอำเภออุบลรัตน์

เกษตรอำเภอซำสูง เกษตรอำเภอโนนศิลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมต้อนรับและ
แสดงความยินดีกับนางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง (คนใหม่)
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 

 


 


 


 


                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว   
 

3 มีนาคม 64 15:38:57