เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีขยายถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดเวทีขยายถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร โครงการอาสาสมัครเกษตร
จำนวนเกษตรกร 18 ราย ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจำตำบลคำม่วง
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 

 

 


                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

3 มีนาคม 64 15:22:09