เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้ นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

24 กุมภาพันธ์ 64 13:11:21