เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กิจกรรมย่อย
จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพื่อประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ จัดทำแผนพัฒนากลุ่มสู่
Smart Group เกษตรกรจำนวน 10 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

24 กุมภาพันธ์ 64 11:47:24