เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน(One sto

 

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาธุรกิจ
บริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 
(One stop service) กิจกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค
และบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลคำม่วง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

24 กุมภาพันธ์ 64 11:21:07