เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้ นายนพพร นาพันธุ์เริบ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาชุมชนทำความสะอาดบริเวณศูนย์เรียนรู้หนองแสง หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 15
ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางชลพรรษ ดีมา
นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

 


 


 


 


 

                                                                                 นายนพพร นาพันธุ์เริบ นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 


 

24 กุมภาพันธ์ 64 10:35:09