เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ต้อนรับคณะกรรมการการคัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นางสาวนันทนา มูลมาตย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ต้อนรับคณะกรรมการการคัดเลือกเกษตรกร
บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 (กลุ่มยุวเกษตรกร)
ณ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด หมู่ 5 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


 


 

                                                                     นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 


 

19 กุมภาพันธ์ 64 11:31:25