เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยนางชลพรรษ ดีมา
นายอำเภอเขาสวนกวาง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ
และพี่น้องชาวอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากในการติดตามการดำเนินงาน
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สถานที่ดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล
1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


                                                                          นางวิยะดา นารี นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

19 กุมภาพันธ์ 64 11:33:15