เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้
เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด (แปลงปี 2564) ครั้งที่ 3
จำนวนเกษตรกร 30 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไป (ถั่วลิสง)
บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                  นางสาววรารัตน์ สุดชา  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

11 กุมภาพันธ์ 64 14:44:19