เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมเป็นวิทยากรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
หลักสูตร "รวมพลคน ศพก.เครือข่าย (ด้านศุสัตว์)" ปีงบประมาณ 2564
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านวังน้ำทิพย์ หมู่ 10
ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                     นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 


 

10 กุมภาพันธ์ 64 13:50:38