เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สอบสัมภาษณ์ผู้จ้างแรงงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ 1 ตำบล
1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สอบสัมภาษณ์ผู้จ้างแรงงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จำนวน 32 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                       นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว   

8 กุมภาพันธ์ 64 11:02:27