เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขาสวนกวาง ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                       นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

5 กุมภาพันธ์ 64 15:46:46