เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเห็ดเงินล้าน

 

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเห็ดเงินล้าน
หมู่ 6 บ้านห้วยบาก ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 

                                                                        นางวิยะดา นารี  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

3 กุมภาพันธ์ 64 13:15:09