เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน(One Stop Service)

 

วันที่ 27 มกราคม 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน 
เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่สมาชิกกลุ่ม 
โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) กิจกรรม จัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและบริหารธุรกิจ จัดฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
นายก้อนทอง มาตรคำมี หมอดินอาสาอำเภอเขาสวนกวาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร
จำนวน 30 ราย 
ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 
 


                                                                      นางวิยะดา  นารี  นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

 

1 กุมภาพันธ์ 64 10:17:17