เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเห็ดเงินล้าน

 

วันที่ 25 มกราคม 2564 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกาตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเห็ดเงินล้าน
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยบาก ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                     นางวิยะดา  นารี นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้มอ  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

 

25 มกราคม 64 17:13:40